Garancija

Garancija

Za obuću brenda Novecento Prodavac ne izdaje garantni list.

U skladu sa senzonskim karakterom robe, podrazumeva se da je rok trajanja obuće tekuća sezona za koju je obuća namenjena.

Obuća će valjano služiti svojoj nameni u toku trajanja sezone, ukoliko se bude koristili u skladu sa uputstvom.

Prodavac garantuje da će u najkraćem mogućem roku otkloniti eventualne manjkavosti ili nedostatke, ili zameniti, odnosno vratiti novac u skladu sa propisima koji važe za teritoriju Srbije.

Rok za otklanjanje nedostataka je maksimalno 8 dana od dana prijema reklamacije.

Reklamacija mora biti predata u pisanoj formi, što podrazumeva da Kupac na licu mesta popuni reklamacioni list i preda ga našem osoblju, ukoliko lično vraća robu, ili da preuzme reklamacioni list koji se nalazi na stranici "Reklamacije" , popuni ga i dostavi na adresu On-line prodajnog mesta zajedno sa robom koju vraća.   

Reklamacija važi od dana kupovine proizvoda, uz uslov da kupac priloži fiskalni isečak ili drugi dokument kao dokaz kupovine u našim objektima, odnosno maloprodajni račun, ukoliko je kupovina obavljena putem internet prodaje..

Reklamacija ne važi:

   • Ukoliko se ustanovi da se Kupac nije pridržavao naznačenog uputstva  prilikom upotrebe
   • Ukoliko je stručna procena da su cipele bile izložene atmosferskim i drugim uticijima za koje nisu namenjene
   • Ukoliko kupac prilikom reklamacije ne priložine fiskalni isčak ili drugi dokument  kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Načini i postupci rešavanja reklamacija rešavaju se u skladu sa važećim Pravilnikom o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca za robu za koji se ne izdaje garantni list, kome možete pristupiti sa menija na dnu strane klikom na "Reklamacije”.