Opšti uslovi

Član 1.

Ovim Pravilnikom o opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodavnice Novecento On-line Shop definisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane Novecento Group d.o.o. (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem On-line prodaja internet prodavnice.

Član 2.

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu.
Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.

Član 3.

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative.

Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja.

Član 4.

Sve porudžbine putem Novecento On-line Shope obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne mogu biti otkazane ili izmenjene bez prethodnog dogovora obeju strana.

Član 5.

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja preko interneta pratiti sledeće korake:

• korak 1 – registracija korisnika na login strani
• korak 2 – izbor modela i količine
• korak 3 – izbor načina isporuke
• korak 4 – izbor načina plaćanja
• korak 5 – upisivanje ličnih podataka za dostavu
• korak 6 – provera sadržaja korisničke korpe i upisanih ličnih podataka
• korak 7 – plaćanje bankovnom karticom u slučaju izbora takvog načina plaćanja
• korak 8 – provera povratne poruke od Prodavca i postupanje u skladu sa sadržajem poruke.

Član 6
.
Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji.

Biće prihvaćene samo pravilne uplate putem Payment Portal Banca Intesa. Uplata postaje važeća tek nakon prihvatanja uplate od strane Prodavca i upučivanje odgovarajuće poruke Kupcu.

U slučaju da preskoči ili prekine proces plaćanja, Kupac gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja obuće.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu On-line prodavnice Novecento Group.

Narudžbine sa opcijom plaćanja pouzećem postaju izvršne tek nakon slanja odgovarajuće poruke Kupcu.

Član 7.

Prodavac se obavezuje da će robu nakon izvršenog plaćanja, odnosno prihvatanja porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem,  dostaviti Kupcu na jedan od sledećih načina:

• Kupcu će roba biti poslata putem sistema ekspresne dostave pošljki u roku od najviše 48 sata od prihvatanja porudžbine.

Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira    Kupca i isporuči kupljenu robu.

Član 8.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi zbog nedostupnosti Kupca .

Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili e-mail adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju robe.

U slučaju otkazivanja porudžbine nakon završene transakcije, Prodavac zadržava pravo obustavljanja troškova isporuke, prema cenovniku dostavljača.

U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena Kupcu, Kupac će robu moći da lično preuzme u Prodavnici br. 2 na naznačenoj adresi.

Član 9.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Pravilnikom o rešavanju reklamacionih zahteva.

Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje , nadležan je osnovni sud u Beogradu.

Novecento Group d.o.o.